czwartek, 27 czerwca 2013

Częstość wystepowania grzybic człowieka

Oportunistyczne grzybice inwazyjne:

  • aspergiloza (Aspergillus fumiagtus) - szacunkowa chorobowość w populacji światowej >200 tys.; śmiertelność 30-95%
  • kandydoza (Candida albicans) - szacunkowa chorobowość w populacji światowej >400 tys.; śmiertelność 46-75%
  • kryptokokoza (Cryptococcus neoformans) - szacunkowa chorobowość w populacji światowej > 1mln; śmiertelność 20-70%
  • mukormykoza (Rhizopus oryzae) - szacunkowa chorobowość w populacji światowej > 10 tys.; śmiertelność 30-90%
  • pneumocystoza (Pneumocystis jirovecii )szacunkowa chorobowość w populacji światowe >400 tys.; śmiertelność 20-80%
Grzybice endemiczne (tropikalne)
  • blastomykoza (Blsatomyces immitis) – występowanie: środkowo zachodnie i nadantlantyckie stany USA; chorobowość ~3000;  śmiertelność <2-68%
  • kokcydioidomykoza (Coccidioides immitis) – występowanie: południowo-zachodnie USA; chorobowość ~25000; śmiertelność <1-70%
  • histoplazmoza (Histoplasma capsulatum) - występowanie: środkowo-zachodnie USA; chorobowość ~25000; śmiertelność 28-50%
  • parakokcydioidomykoza (Paracoccidioides brasilliensis); występowanie: Brzaylia; chorobowość ~4000; śmiertelność 5-27%
  • penicylioza (Penicllium marneffei); występowanie – południowo-wschodnia Azja; chrobowość >8000 śmiertelność 2-75%
Źródło: G. D. Brown, D. W. Denning, N. A. R. Gow, S. M. Levitz, M. G. Netea, T. C. White, Hidden killers: Human fungal infections. Sci. Transl. Med. 4, 165rv13 (2012).