czwartek, 27 grudnia 2012

Miedzynarodowa Sieć Zakażeń Grzybiczych w Pediatrii

Oddział Pediatryczny Szkoły Medycznej Uniwersytetu Duke w Durham (Karolina Północna) powołał wieloośrodkową międzynarodową sieć  w celu poznania inwazyjnych zakażeń grzybiczych u dzieci celu zapobiegania i poprawy opieki zakażonych pacjentów.
Więcej: http://pediatrics.duke.edu/research/initiatives/pediatric-fungal-network

Światowy Rejestr Rzadkich Zakażeń Grzybiczych - FungiscopeFUNGISCOPE to istniejący od 2010 r resjestr gromadzący dane dotyczące przypadków zakażeń rzadkimi grzybami strzępkowymi, szczególnie fuzariozy (Fusarium spp.) i zakażeń innymi grzybami m. in. Scedosporium spp., Penicillium spp., Acremonium spp., Paecilomyces spp., Trichoderma spp. oraz grzybami ciemnopigmentowymi Alternaria spp., Aureobasidium spp., Bipolaris spp., Cladophialophora spp., Cladosporium spp., Curvularia spp., Exophiala spp., Philophora spp., oraz rzadkimi drożdżami np. Trichosporon spp.

Kryteriami włączenia są:
- dowody hodowlane, histopatologiczne, antygenowe lub DNA potwierdzające inwazyjene zakażenie
Kryteria wyłączenia:
 - zakażenia wywołane przez Aspergillus spp., Candida spp., Cryptococcus neoformans, Pneumocystis jiroveci, Zygomycetes*
- zakażenia endemiczne np. kokcydioidomykoza, histoplazmoza
- kolonizacja i inne nie inwazyjne zakażenia

Za wypełnienie wpisu przewidziana jest rekompensata finansowa 100 € za każdy wpis, ponadto za uostępnienie izolatu przewidziano dodatkowo 50 €.
Ponadto z zebranych danych zostaną przygotowane publikacje (istnieje możliwość współautrstwa).


Więcej na stronie  http://www.fungiscope.net/

*W przypadku chęci zgłoszenia zakażenia grzybami z grupy Zygomycetes istnieje grupa badwacza z ramienia ISHAM (ISHAM/ECMM Zygomycosis Study Group)

 

niedziela, 16 grudnia 2012

Scopulariopsis brevicaulis

Kingdom: Fungi
Phylum: Ascomycota
Class: Euascomycetes
Order: Microascales
Family: Microascaceae
Genus: Scopulariopsis


Gatunek o szerokim zasięgu występowania. Izolowany często z gleby. U człowieka może powodować pleśnicę paznokci, w tym akauliozę (grzybicę palucha).
Zdjęcie z mikroskopu świetlnego przedstawiające charakterystyczny dla Scopulariopsis układ zarodnikówKolonie Scopulariopsis na podłożu Sabourauda po tyg. hodowli

Kropidlak czarny

Gatunek szeroko rozpowszechniony na świecie, często izolowany z gleby. Jest powszechnym zanieczyszczeniem żywności powodując jej pleśnienie (czarna pleśń) Może być przyczyną otomykozy - "ucho pływaka" (infekcja grzybicza ucha). Wdychana duża ilość zarodników może powodować choroby płuc - klątwa Tutenhamona.
Dyskusyjna jest produkcja przez szczepy tego gatunku ochratoksyny, która jak inne mykotoksyny jest niebezpieczna dla człowieka (tak jak znana aflatoksyna).

A. niger jest wykorzystywany w przemyśle do produkcji kwasu cytrynowego i glukonowego. Produkuje on także wiele enzymów m. in glukoamylazę i peptynazę.
W mikroskopie widoczne konidiofory o różnej wielkości, o ścianach trzonka gładkich, bezbarwne lub czasem brązowawe. Trzonki pod szczytem przechodzą w rozdętą buławkę (vesicle) , której średnica może dochodzić do 100 mikrometrów.

Uzupełnienie:
Wiki Info
MycologyONLINE
school mold