czwartek, 27 grudnia 2012

Miedzynarodowa Sieć Zakażeń Grzybiczych w Pediatrii

Oddział Pediatryczny Szkoły Medycznej Uniwersytetu Duke w Durham (Karolina Północna) powołał wieloośrodkową międzynarodową sieć  w celu poznania inwazyjnych zakażeń grzybiczych u dzieci celu zapobiegania i poprawy opieki zakażonych pacjentów.
Więcej: http://pediatrics.duke.edu/research/initiatives/pediatric-fungal-network

Światowy Rejestr Rzadkich Zakażeń Grzybiczych - FungiscopeFUNGISCOPE to istniejący od 2010 r resjestr gromadzący dane dotyczące przypadków zakażeń rzadkimi grzybami strzępkowymi, szczególnie fuzariozy (Fusarium spp.) i zakażeń innymi grzybami m. in. Scedosporium spp., Penicillium spp., Acremonium spp., Paecilomyces spp., Trichoderma spp. oraz grzybami ciemnopigmentowymi Alternaria spp., Aureobasidium spp., Bipolaris spp., Cladophialophora spp., Cladosporium spp., Curvularia spp., Exophiala spp., Philophora spp., oraz rzadkimi drożdżami np. Trichosporon spp.

Kryteriami włączenia są:
- dowody hodowlane, histopatologiczne, antygenowe lub DNA potwierdzające inwazyjene zakażenie
Kryteria wyłączenia:
 - zakażenia wywołane przez Aspergillus spp., Candida spp., Cryptococcus neoformans, Pneumocystis jiroveci, Zygomycetes*
- zakażenia endemiczne np. kokcydioidomykoza, histoplazmoza
- kolonizacja i inne nie inwazyjne zakażenia

Za wypełnienie wpisu przewidziana jest rekompensata finansowa 100 € za każdy wpis, ponadto za uostępnienie izolatu przewidziano dodatkowo 50 €.
Ponadto z zebranych danych zostaną przygotowane publikacje (istnieje możliwość współautrstwa).


Więcej na stronie  http://www.fungiscope.net/

*W przypadku chęci zgłoszenia zakażenia grzybami z grupy Zygomycetes istnieje grupa badwacza z ramienia ISHAM (ISHAM/ECMM Zygomycosis Study Group)

 

niedziela, 16 grudnia 2012

Scopulariopsis brevicaulis

Kingdom: Fungi
Phylum: Ascomycota
Class: Euascomycetes
Order: Microascales
Family: Microascaceae
Genus: Scopulariopsis


Gatunek o szerokim zasięgu występowania. Izolowany często z gleby. U człowieka może powodować pleśnicę paznokci, w tym akauliozę (grzybicę palucha).
Zdjęcie z mikroskopu świetlnego przedstawiające charakterystyczny dla Scopulariopsis układ zarodnikówKolonie Scopulariopsis na podłożu Sabourauda po tyg. hodowli

Kropidlak czarny

Gatunek szeroko rozpowszechniony na świecie, często izolowany z gleby. Jest powszechnym zanieczyszczeniem żywności powodując jej pleśnienie (czarna pleśń) Może być przyczyną otomykozy - "ucho pływaka" (infekcja grzybicza ucha). Wdychana duża ilość zarodników może powodować choroby płuc - klątwa Tutenhamona.
Dyskusyjna jest produkcja przez szczepy tego gatunku ochratoksyny, która jak inne mykotoksyny jest niebezpieczna dla człowieka (tak jak znana aflatoksyna).

A. niger jest wykorzystywany w przemyśle do produkcji kwasu cytrynowego i glukonowego. Produkuje on także wiele enzymów m. in glukoamylazę i peptynazę.
W mikroskopie widoczne konidiofory o różnej wielkości, o ścianach trzonka gładkich, bezbarwne lub czasem brązowawe. Trzonki pod szczytem przechodzą w rozdętą buławkę (vesicle) , której średnica może dochodzić do 100 mikrometrów.

Uzupełnienie:
Wiki Info
MycologyONLINE
school mold

czwartek, 25 października 2012

Migawki z życia plesni

Fusarium - film

W serwisie YouTube został udostępniony rewelacyjny film o Fusarium.
Oprócz biologii grzybów z rodzaju Fusarium w filmie mozna zapoznać się z podstawowymi pojęciami dotyczacymi grzybów: chlamidospory, peritecja, sporodochia, makrokonidia.

czwartek, 23 sierpnia 2012

Nowa storna internetowa - Invasive Fungal Infection Forum

Otwarta została witryna interntowa dotycząca grzybic inwazyjnych w subsaharyjskiej Afryce.Na stronie głównej przedstawione są cele powstania strony, które przytaczam w wolnym tłumaczeniu:

Założeniem tej strony jest stworzenie forum, gdzie lekarze, laboranci, naukowcy, pielęgniarki i wszyscy zainteresowani tematem leczenia pacjentów w szczególności pacjentów z immunosupresją mogą podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Ma na celu dostarczyć wiedzę na temat współczesnych trendów w diagnostyce i leczeniu. Ma na celu również dostarczenie odwołań do innych specjalistów w tej dziedzinie, dostarczyć możliwośi współpracy, które mogłyby pomóc w opracowaniu wytycznych i protokołów dotyczących obchodzenia się z tgo typu pacjentami.

Znajdą się na niej również ogłoszenia o konferencjach, warsztatatch, informacje o możlowści szkoleń, jak również o grantach i stypendiach.

Strona chce wieść prym w dostarczaniu informacji i materiałów o inwazyjnych grzybicach w Afryce subsaharyjskiej.

Jest tam wiele zakładek, wśród których już można odnaleźć pierwsze materiały. Zobaczcie i oceńcie sami klikając w ten link IFIF

wtorek, 31 lipca 2012

Preparat w błękicie anilinowym w roztworze laktofenolu i mikrohodowla szkiełkowa 

Kilka uwag BHP do powyższego filmiku:
  • opalanie szkiełka powinno się wykonywać z użyciem pęsety
  • z materiałem zakaźnym lub potencjalnie zakaźnym należy pracować w rękawicach i odzierzy ochronnej Preparaty wykonane w sposób przedstawiony na powyższym filmie nie są zbyt dobre przy identyfikacji gatunków, dlatego należy wykonać mikrohodowlę szkiełkową. Sposób wykonania świetnie ilustruje poniższy filmik.poniedziałek, 21 maja 2012

Nauczanie mykologii


Lubię nauczać o grzybach... daje mi to szansę do uformowania* młodych umysłów.

*dla nie wtajemniczonych gra słów: mold albo mould oznacza również pleśń grzyb strzępkowy, czyli "zapleśnienia" młodych umysłów".

wtorek, 13 marca 2012

Polski wkład w australijską mikologię medyczną

W 1975, Geraldine Kaminski stworzyła zestaw 100 kolorowych przeźroczy dotyczących grzybic, które zostały rozpowszechnione przez Australijskie Towarzystwo mikrobiologiczne (Australian Society for Microbiology).
Pani Kaminska pracowała w Szpitalu Dziecięcym w Adelajdzie od 1937 - 1985 roku, gdzie powołała qw 1960 roku do życia, istniejące do dzisiaj, Referencyjne Laboratorium Mikologiczne. W 1987 roku kolekcja przeźroczy została powiększona dla upamiętnienia tej niezwykle zasłużonej dla austral-azjatyckiej mykologii badaczki i nauczycielki. Obecnie kolekcję stanowi  500 wysokiej jakości zdjęć w formacie jpeg odejmujących kliniczne i mikologiczne cechy większości patogenów grzybiczych z całego świata.
Jeden ze "slajdów", prezentowanych poniżej,  ma nawet polskie pochodzenie. Jeśli ktoś zna bliżej historię tego zdjęcia, to proszę o podzielnie się tą informacja w komentarzu.
 


Slide.242. Human mouse favus (from Poland) showing thick saucer-shaped scutula
caused by T. mentagrophytes var. quinckeanum.
Geraldine Kaminski (1918-1985)


źródło: http://www.mycology.adelaide.edu.au/gallery/kaminski/