piątek, 27 grudnia 2013

Test przyłóżkowy (POCT) do wykrywania antygenu kryptokokowego w PMR

Test kasetkowy do stosowania przy łóżku choreg (POCT) do wykrywania w próbkach płynu mózgowego kryptokokowego antygenu otoczkowego - glukuronoksylomannanu (określanego w skrócie - CRAG) (wykorzystuje połączone ze złotem monoklonalne przeciwciała impregnowane na pasku do rozdziału chromatograficznego. Test wykrywa antygeny wszystkich serotypów (A-D).
Serotyp A - Cr.  neoformans var. grubbii teleomorfa Filobasidiella neoformans Serotyp B - Cr. gatti - teleomorfa Filobasidiella bacillisporaSerotyp C - Cr. gatti - teleomorfa Filobasidiella bacillisporaSerotyp D - Cr. neoformans var. neoformans  teleomorfa Filobasidiella neoformans
Gdy w badanej próbce obecny jest antygen przeciwciała skoniugowane ze złotem wiążą go. Kompleks Au-Ab-CrAg migruje dzięki siłom kapilarnymi wzdłuż paska testowego i łączy się z przytwierdzonymi w określonym miejscu monoklonalnymi przeciwciałami przeciw CrAg (tworzy czerwoną linię - wynik dodatni), a przeciwciała w linii kontrolnej testu wyłapują niezwiązane AuAbs. Rysunek. Zasada działania testu paskowego

Do reakcji wykorzystuje się kroplę rozcieńczalnika (ok. 40 μl) i kroplę próbki (płynu mózgowo-rdzeniowego lub surowicy -ok. 40 μl). Pasek umieszcza się w specjalnym pojemniku i inkubuje w temp. pokojowej przez 10 min. Test może być przechowywany w temp. pokojowej do 2 lat. Filmik ze strony producenta\Ostatnio opublikowano na stronach CDC artykuł na temat przydatności testu wykrywania antygenu kryptokokowego w płynie mózgowym, w którym określano czułość i swoistość tego testu.

Badacze przepadali próbki od 832 pacjentów zakażonych HIV z podejrzeniem kryptokokowego zapalenia opn mózgowo rdzeniowych w Ugandzie (2006-2009) i 533 w Ugandzie i RPA (2010-2012).
CRyptococcalAntiGen-LateralFlowAssay  cechował się czułością 99,3% i swoistością 99,1%. W badaniach ponadto zastosowano technikę hodowlanę, która w zależności od objętości próbki PMR miała dla 10 μl czułość 82,4% i dla 100 μl 94,2 %. Testy aglutynacji lateksowej antygenu kryptokokowego parametry zależały od producenta i czułość 97-97,8%, a swoistość od 85,9 - 100 %. PReparat bezpośredni w tuszu chińskim (nigrozynie) wykazał czułość 86%. (http://wwwnc.cdc.gov/eid/article/20/1/13-0906_article.htm)

Strona producenta testu
http://www.immy.com/products/cryptococcal-antigen-lateral-flow-assay-lfa/
wtorek, 10 grudnia 2013

Mięsożerne grzyby


Rysunek pochodzi stąd http://www.microecos.com/?p=255

Jest tam też parę linków:

Rodzaje pułapek -> http://www.biological-research.com/philip-jacobs%20BRIC/fangorg.htm


a wszystko za sprawą artykułu w Science dotyczącego mięsożernych grzybów z bursztynu z okresu kredowego...

Carnivorous Fungi from Cretaceous Amber

Carnivorous fungi dating back to the age of the dinosaurs have been found fossilized in circa-100-million-year-old amber. The fossil fungi used hyphal rings as trapping devices and are preserved together with their prey, small nematodes. The excellent preservation in amber allowed comparison with extant groups: On the basis of the mode of ring formation and the dimorphic mode of life, the fossils cannot be assigned to any recent carnivorous fungus, providing evidence that different groups occupied this ecological niche in the Cretaceous and that trapping devices were developed independently multiple times in the course of Earth history.

wtorek, 9 lipca 2013

Mikafungina dopuszczona w leczeniu niemowląt

Amerykańska FDA dopuściła do stosowania u pacjentów od 4 miesiąca życia mikafunginę - lek z grupy echinokandyn.

Mikafungina (Mycamine, Astellas) stosowana jest w postaci wlewów dożylnych w leczeniu pacjentów w wieku od 4 miesięcy z kandydemią, ostrą rozsianą kandydozą, zapaleniem otrzewnej o etiologi Candida u pacjentów w czasie przeszczepu komórek krwiotwórczych.

Bezpieczeństwo tego leku zostało ocenione na 479 pacjentach w wieku od 3 dni do 16 roku życia, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę mikafunginy w 11 różncyh badaniach klinicznych. Średni czas terapii wynosił 24,8 dnia. We wszystkich badaniach pediatrycznych 92% pacjentów (439 na 479) miało objawy niepożądane związane z leczeniem. Najczęstszymi były: wymioty (31%), biegunka (22%), gorączka (22%), nudności (19%), ból brzucha (16%) i  trombocytopenia (15%)


 Źródło: Healio.com

czwartek, 27 czerwca 2013

Częstość wystepowania grzybic człowieka

Oportunistyczne grzybice inwazyjne:

  • aspergiloza (Aspergillus fumiagtus) - szacunkowa chorobowość w populacji światowej >200 tys.; śmiertelność 30-95%
  • kandydoza (Candida albicans) - szacunkowa chorobowość w populacji światowej >400 tys.; śmiertelność 46-75%
  • kryptokokoza (Cryptococcus neoformans) - szacunkowa chorobowość w populacji światowej > 1mln; śmiertelność 20-70%
  • mukormykoza (Rhizopus oryzae) - szacunkowa chorobowość w populacji światowej > 10 tys.; śmiertelność 30-90%
  • pneumocystoza (Pneumocystis jirovecii )szacunkowa chorobowość w populacji światowe >400 tys.; śmiertelność 20-80%
Grzybice endemiczne (tropikalne)
  • blastomykoza (Blsatomyces immitis) – występowanie: środkowo zachodnie i nadantlantyckie stany USA; chorobowość ~3000;  śmiertelność <2-68%
  • kokcydioidomykoza (Coccidioides immitis) – występowanie: południowo-zachodnie USA; chorobowość ~25000; śmiertelność <1-70%
  • histoplazmoza (Histoplasma capsulatum) - występowanie: środkowo-zachodnie USA; chorobowość ~25000; śmiertelność 28-50%
  • parakokcydioidomykoza (Paracoccidioides brasilliensis); występowanie: Brzaylia; chorobowość ~4000; śmiertelność 5-27%
  • penicylioza (Penicllium marneffei); występowanie – południowo-wschodnia Azja; chrobowość >8000 śmiertelność 2-75%
Źródło: G. D. Brown, D. W. Denning, N. A. R. Gow, S. M. Levitz, M. G. Netea, T. C. White, Hidden killers: Human fungal infections. Sci. Transl. Med. 4, 165rv13 (2012).