piątek, 27 grudnia 2013

Test przyłóżkowy (POCT) do wykrywania antygenu kryptokokowego w PMR

Test kasetkowy do stosowania przy łóżku choreg (POCT) do wykrywania w próbkach płynu mózgowego kryptokokowego antygenu otoczkowego - glukuronoksylomannanu (określanego w skrócie - CRAG) (wykorzystuje połączone ze złotem monoklonalne przeciwciała impregnowane na pasku do rozdziału chromatograficznego. Test wykrywa antygeny wszystkich serotypów (A-D).
Serotyp A - Cr.  neoformans var. grubbii teleomorfa Filobasidiella neoformans Serotyp B - Cr. gatti - teleomorfa Filobasidiella bacillisporaSerotyp C - Cr. gatti - teleomorfa Filobasidiella bacillisporaSerotyp D - Cr. neoformans var. neoformans  teleomorfa Filobasidiella neoformans
Gdy w badanej próbce obecny jest antygen przeciwciała skoniugowane ze złotem wiążą go. Kompleks Au-Ab-CrAg migruje dzięki siłom kapilarnymi wzdłuż paska testowego i łączy się z przytwierdzonymi w określonym miejscu monoklonalnymi przeciwciałami przeciw CrAg (tworzy czerwoną linię - wynik dodatni), a przeciwciała w linii kontrolnej testu wyłapują niezwiązane AuAbs. Rysunek. Zasada działania testu paskowego

Do reakcji wykorzystuje się kroplę rozcieńczalnika (ok. 40 μl) i kroplę próbki (płynu mózgowo-rdzeniowego lub surowicy -ok. 40 μl). Pasek umieszcza się w specjalnym pojemniku i inkubuje w temp. pokojowej przez 10 min. Test może być przechowywany w temp. pokojowej do 2 lat. Filmik ze strony producenta\Ostatnio opublikowano na stronach CDC artykuł na temat przydatności testu wykrywania antygenu kryptokokowego w płynie mózgowym, w którym określano czułość i swoistość tego testu.

Badacze przepadali próbki od 832 pacjentów zakażonych HIV z podejrzeniem kryptokokowego zapalenia opn mózgowo rdzeniowych w Ugandzie (2006-2009) i 533 w Ugandzie i RPA (2010-2012).
CRyptococcalAntiGen-LateralFlowAssay  cechował się czułością 99,3% i swoistością 99,1%. W badaniach ponadto zastosowano technikę hodowlanę, która w zależności od objętości próbki PMR miała dla 10 μl czułość 82,4% i dla 100 μl 94,2 %. Testy aglutynacji lateksowej antygenu kryptokokowego parametry zależały od producenta i czułość 97-97,8%, a swoistość od 85,9 - 100 %. PReparat bezpośredni w tuszu chińskim (nigrozynie) wykazał czułość 86%. (http://wwwnc.cdc.gov/eid/article/20/1/13-0906_article.htm)

Strona producenta testu
http://www.immy.com/products/cryptococcal-antigen-lateral-flow-assay-lfa/
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz