niedziela, 16 grudnia 2012

Kropidlak czarny

Gatunek szeroko rozpowszechniony na świecie, często izolowany z gleby. Jest powszechnym zanieczyszczeniem żywności powodując jej pleśnienie (czarna pleśń) Może być przyczyną otomykozy - "ucho pływaka" (infekcja grzybicza ucha). Wdychana duża ilość zarodników może powodować choroby płuc - klątwa Tutenhamona.
Dyskusyjna jest produkcja przez szczepy tego gatunku ochratoksyny, która jak inne mykotoksyny jest niebezpieczna dla człowieka (tak jak znana aflatoksyna).

A. niger jest wykorzystywany w przemyśle do produkcji kwasu cytrynowego i glukonowego. Produkuje on także wiele enzymów m. in glukoamylazę i peptynazę.
W mikroskopie widoczne konidiofory o różnej wielkości, o ścianach trzonka gładkich, bezbarwne lub czasem brązowawe. Trzonki pod szczytem przechodzą w rozdętą buławkę (vesicle) , której średnica może dochodzić do 100 mikrometrów.

Uzupełnienie:
Wiki Info
MycologyONLINE
school mold

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz